Οι ώρες μαθημάτων που εφαρμόζονται στο σχολείο μας , φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (τροποποιημένο λόγω covid)

08:15

08:55

2η   

09:05

09:45

10:00

10:40

10:50

11:30

11:40

12:20

12:30

13:10

13:20

14:00


Σε περίπτωση που εφαρμόζονται διδακτικές ώρες ημίωρης διάρκειας, ο πίνακας ωρών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ημίωρα)

08:15

08:45

2η   

08:50

09:20

09:25

09:55

10:00

10:30

10:35

11:05

11:10

11:40

11:45

12:15

Φωτογραφίες Σχολείου