Τάξη Β΄
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Γενικής Παιδείας

Οι μαθητές της Β? Τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

LESSONSB GENIKHS

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τομέων ανατρέξτε στον αντίστοιχο ΤΟΜΕΑ που σας ενδιαφέρει.