Τάξη Γ΄
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Γενικής Παιδείας 

Οι μαθητές της Γ? Τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

 G GENIKHS


 

 Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας ανατρέξτε στους ΤΟΜΕΙΣ.