ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.-ΤΑΞΗ Α΄

a epal a class epal

 

Από τη σχολική χρονιά 2017-18 υλοποιείται στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης το πρόγραμμα «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» που στοχεύει στην αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε την τρέχουσα σχολική χρονιά σε 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. και από την επόμενη χρονιά θα διευρυνθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Αφορά τους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να τους στηρίξει κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

1. Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.

2. Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους: πρόσληψη ψυχολόγων οι οποίοι στηρίζουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και οργανώνουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.

3. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Projects): χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που επιδεικνύει το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (π.χ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.), τα οποία παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς.

4. Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων ? τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ τους, καλύτερης επικοινωνίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

5. Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/-τριών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

 Στην Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας , μαθήματα προσανατολισμού) και μαθήματα επιλογής , προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει ?αθή?ατα:

  • Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας εικοσδύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,
  • Μαθήματα Προσανατολισμού συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,
  • Επιλογής συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και

Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε

(35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:

 LESSONSA

LESSONSA 2