Το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Comenius. Το πρόγραμμα αφορά την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους μαθητές αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό να κατανοήσουν καλύτερα το εύρος των διαφορετικών πολιτισμών, αξιών αλλά και γλωσσών που συναντάμε στην ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Comenius στοχεύει στην:

  • αύξηση της κινητικότητας μαθητών - εκπαιδευτικών στην ΕΕ
  • αύξηση των συνεργασιών μεταξύ των σχολείων διαφορετικών χωρών της ΕΕ
  • ενθάρρυνση της εκμάθησης γλωσσών, νέων τεχνικών διδασκαλίας
  • βελτίωση παιδαγωγικών προσεγγίσεων και διαχείρισης σχολείου

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τις συμμετοχές του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ερευνήσουμε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας στο νησί Χρυσή. Οι μαθητές επεξεργάζονται προτάσεις για την βελτίωση των υποδομών του νησιού με οικολογικό προσανατολισμό (Νατούρα 2000).

 comenius logo

Το νησί Χρυσή, 8 μίλια από τις ακτές της Κρήτης (νότια της Ιεράπετρας), δέχεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου πολυάριθμους επισκέπτες ημερησίως (συνολικά 100.000 άτομα ετησίως), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικολογικά προβλήματα σε αυτή την προστατευμένη περιοχή (διαχείριση νερού και αποβλήτων, καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ).

Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων ασχολήθηκαν μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου τους με τις ήπιες μορφές ενέργειας και χρησιμοποιήσαν αυτές τις γνώσεις στις εργασίες του προγράμματος. Το συντονιστικό σχολείο είναι το 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι το Gewerbliche Schule στο Ehingen της Γερμανίας και τοBundesoberstufenrealgymnasium στο Guessing της Αυστρίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Comenius.

Το σχολείο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων Comenius, με θέμα: Οι Φυσικοί Θησαυροί της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο το 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, συνεργάζεται με σχολεία από άλλες δέκα χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την ανάδειξη των φυσικών θησαυρών της Ευρώπης και την διερεύνηση της βιοποικιλότητας σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Κάντε κλίκ στην παρακάτω εικόνα για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο του προγράμματος.

nature logo

Χώρες (εκτός της Ελλάδας) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Βέλγιο

Πολωνία

Γαλλία

Ισπανία

Γερμανία

Τουρκία

Ιταλία

Πορτογαλία

Λετονία

Σλοβενία