Ένας από τους τομείς επαγγελμάτων που λειτουργεί στο 1ο Επαλ Ιεράπετρας είναι και ο τομέας Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και Περιβαλλόντος. Ένας τομέας με πολύ μεγάλη σημασία, αφού απευθύνεται στους νέους της περιοχής μας, η οποία είναι καθαρά γεωργική περιοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά και από το γεγονός ότι στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, η γεωργία μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την οικονομία της χώρας, μέσα από σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Γι? αυτό και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα έχουν χαρακτηριστεί ως  από τα πλέον ελπιδοφόρα και με υψηλή ζήτηση στο άμεσο μέλλον.

Θα πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό σε όλους, ότι η σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία δεν έχει καμία ομοιότητα με την παραδοσιακή.

Σήμερα ο γεωργός μας, δεν χρειάζεται απαντήσεις στο πώς να παράγει. Άλλωστε αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο. Χρειάζεται όμως και πρέπει να αναζητά απαντήσεις στο τι και πόσο να παράγει, πώς να βελτιώσει την ποιότητα αυτών που παράγει, πώς να συμπιέσει το κόστος παραγωγής κ.λ.π. με λίγα λόγια δηλαδή πώς θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός.

Οι απαντήσεις όμως στα παραπάνω ερωτήματα για να γίνουν και κατανοητές αλλά και εφαρμόσιμες, απαιτούν οι γεωργοί μας να διαθέτουν

  • μόρφωση, σε επίπεδο τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκ/σης.
  • εξοικείωση, με την τεχνολογία
  • γνώση ξένων γλωσσών, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας
  • πρόσβαση  στην πληροφορική και κυρίως
  • πνεύμα ομαδικής συνεργασίας.

Προσόντα δηλαδή με πολλές δεξιότητες και δυνατότητα προσαρμογής στα καινούργια δεδομένα της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, που μόνο νέοι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρώσουν. Σ΄ ολόκληρη την Ευρώπη έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι ο εκσυγχρονισμός της Γεωργίας και η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας  της, θα επέλθει μόνο αν ενδυναμωθεί ο ρόλος των νέων αρχηγών γεωργικών επιχειρήσεων.

Αυτούς τους νέους λοιπόν καλείται να προετοιμάσει και να καταρτίσει ο τομέας  Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και Περιβάλλοντος, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες ενός σύγχρονου και ευέλικτου επαγγελματία.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β?, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β? τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Β' ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2E
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ+3E
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Οι μαθητές της Β? Τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 23 ωρών.Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας της Β? Τάξης είναι κοινό για όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β?, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β?, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ? τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Δενδροκομία - Αμπελουργία 2Θ+3Ε
4. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας - Κηπευτικές Καλλιέργειες 2Θ+3Ε
5. Αρδεύσεις Καλλιεργειών 1Θ+2Ε
6. Φυτοπροστασία 2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

  Οι μαθητές της Γ? Τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 23 ωρών.Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας της Γ? Τάξης είναι κοινό για όλους τους τομείς.

 Υπεύθυνος καθηγητής τομέα Γεωπονίας(Tομεάρχης): ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑ