γιατί να επιλέξω ΕΠΑΛ

 

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. .Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2018-2019 και έχουν στόχο την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και αφορούν στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των μαθητών και αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε την Εγκύκλιο 

EPILEGO EPAL

 Αποφοιτώντας, εκτός απο απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου θα πάρεις πτυχίο, ώστε να μπορείς να εργαστείς είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως υπάλληλος, είτε να συνεχίσεις τις σπουδές σου στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στα Τ.Ε.Ι., είναι γεγονός, ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. έχουν μεγάλη ευχέρεια στα μαθήματα ειδικότητας επειδή τα διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά στο ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε παρακάτω τις διαφορές και ομοιότητες των δύο Λυκείων (Επαγγελματικού Λυκείου-ΕΠΑ.Λ. και Γενικού Λυκείου-ΓΕ.Λ.) και γνωρίστε τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που σας παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου:

ΕΠΑ.Λ. ΓΕ.Λ.
Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.
-----
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις.
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις.
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων - γενικής παιδείας και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.στο 3ο εξάμηνο στην ίδια ειδικότητα ή στο 1ο σε άλλη. 
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 4 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.
-----
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ ? ΑΤΕΙ της επιλογής τους.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ ? ΑΤΕΙ της επιλογής τους.
Οι απόφοιτοι που τελειώνουν την τάξη Μαθητείας απόκτουν άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 5 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.
-----
Πρόσβαση σε Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που οργανώνονται από τα ΑΕΙ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. -----