Το σχολείο μας τιμήθηκε με την ετικέτα Σχολείου etwinning 2018-2019!

 

Η διάκριση αυτή αποδόθηκε σε 1211 Ευρωπαϊκά σχολεία. Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:
-Ψηφιακή πρακτική.
-Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety).
-Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
-Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού.
-Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές.
Αυτό δεν αποτελεί απλά την αναγνώριση της προσωπικής επιτυχίας επιμέρους εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ολόκληρης της ομάδας του eTwinning.