Στο 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας απονέμεται 1ο Εθνικό βραβείο etwinning στην κατηγορία Λυκείων- ΕΠΑΛ

 ETWINNING

Green spots in town (πράσινα σημεία στη πόλη): Ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ 1ουΕΠΑΛ Ιεράπετρας και του Ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης IES San Clemente από τη Γαλικία της Ισπανίας, έφερε τρεις διακρίσεις στο 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας: Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας etwinning για την εργασία των μαθητών που έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο, διάκριση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Learn2move Move2learn και 1ο Εθνικό βραβείο etwinning στην κατηγορία Λυκείων-ΕΠΑΛ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν σχετικά με την παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα, την ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη, την επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ των συνεργατών, την σύμπραξη και τη χρήση τεχνολογίας.

Σκοπός  του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός website σχετικά με την αρχιτεκτονική τοπίου. Μαθητές δυο διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων, συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν γνώσεις μέσα από σχέση προμηθευτή- πελάτη.  Οι μαθητές του Ισπανικού σχολείου (ΙΕΚ πληροφορικής)έπρεπε να δημιουργήσουν το website κι έτσι έμαθαν για τους αστικούς χώρους πράσινου ενώ  οι μαθητές του ελληνικού σχολείου (τμήμα γεωπονίας) έπρεπε να αποφασίζουν για το περιεχόμενο του website κι έτσι έμαθαν για τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας του.

Παιδαγωγικοί  στόχοι του προγράμματος ήταν να δώσει κίνητρο στους μαθητές, να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους και να δώσει ευκαιρίες για διεύρυνση των οριζόντων τους

Το πρόγραμμα ήταν απόλυτα ενσωματωμένο στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Τοπίου». Οι μαθητές, μέσα από τις εργασίες του έργου, πέρα από τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που προέβλεπε το αναλυτικό πρόγραμμα, ανέπτυξαν επιχειρηματικές δεξιότητες, βελτίωσαν τις δεξιότητες επικοινωνίας σε ξένη γλώσσα καθώς και ψηφιακές δεξιότητες, λόγω χρησιμοποίησης εργαλείων ΤΠΕ που δεν γνώριζαν πριν.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, από το τμήμα Γεωπονίας: Σοφία Άρχου, Φωτεινή Βαγγέλα, Γεώργιος Παξιμαδάκης, Αντώνης Σπυριδάκης, Γεώργιος Χατζάκης, , Ιωσήφ Χούρι υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της γεωπόνου-εκπαιδευτικού Μαρίας Σουργιαδάκη. Τα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να τα  δείτε στην ιστοσελίδα https://twinspace.etwinning.net/25012/

Στο 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας υλοποιούνται Ευρωπαϊκά etwinning προγράμματα εδώ και 8 χρόνια, αποδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και διεύρυνσης των οριζόντων των μαθητών. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του σχολείου μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα http://blogs.sch.gr/1epal-ierap/

Το etwinning είναι η κοινότητα των εκπαιδευτικών της Ευρώπης και παρέχει ειδική ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να υλοποιούν προγράμματα και να αισθάνονται ότι είναι μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας μάθησης στην Ευρώπη.