Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την καταναλωτική αγωγή των μαθητών του σχολείου μας έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Μερικά από αυτά αναφέρονται εδώ:

Καταναλώνω την λιγότερη ενέργεια - κερδίζω έναν καλύτερο κόσμο.

Υπεύθυνοι έργου: Σουργιαδάκη Μαρία, Δασκαλάκης Παύλος

Το κινητό μου

Υπεύθυνος έργου: Πετσαλάκης Γεώργιος

Η επιλογή είναι δική μου

Υπεύθυνοι έργου: Ξομπλαράκη Δέσποινα, Δασκαλάκης Παύλος

Καταναλώνω με συνείδηση

Υπεύθυνοι έργου: Ξομπλαράκη Δέσποινα, Φουσκάκης Γεώργιος