Το σχολείο μας έχει υλοποιήσει αρκετά προγράμματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παρατίθενται μερικά από αυτά:

Φύση χωρίς σκουπίδια
Υπεύθυνοι έργου: Μουσουράκη Νίνα, Φρονιμάκη Σοφία

Παραδοσιακά εργαλεία του αμπελουργού 
Υπεύθυνος έργου: Πετσαλάκης Γεώργιος

Μέσα στο δάσος περπατώ... όταν το δάσος δεν είναι εδώ 
Υπεύθυνοι έργου: Φρονιμάκη Σοφία, Πετσαλάκης Γεώργιος

Οι ανεμόμυλοι της περιοχής μου 
Υπεύθυνοι έργου: Φρονιμάκη Σοφία, Πετσαλάκης Γεώργιος