Το πρόγραμμα αυτό απευθύνονταν σε μαθητές του Β κύκλου σπουδών των ΤΕΕ (η προηγούμενη μορφή των ΕΠΑΛ), οι οποίοι κλήθηκαν να «λειτουργήσουν» μια εικονική επιχείρηση με κύριο χαρακτηριστικό την προσομοίωση με ρεαλιστικό τρόπο της λειτουργίας των πραγματικών επιχειρήσεων.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Η εξοικείωση των μαθητών σε μεθόδους & διαδικασίες της αγοράς εργασίας
  • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας
  • Η ανάπτυξη προσωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων
  • Η στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας
  • Η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος

Σχολική χρονιά 2006-2007

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάστηκε το σχολείο μας με την Σιβιτανίδειο Σχολή (Αθήνα) με στόχο την δημιουργία δυο εικονικών επιχειρήσεων:

Computer city ΕΠΕ: εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών

Creta Oil: παραγώγη-τυποποίηση ελαιολάδου