Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχε το σχολείο μας, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για μαθήματα επιχειρηματικότητας σε μαθήτριες.

Σχολική χρονιά 2006-2007

Έργο "Ευριδίκη": Χορήγηση υποτροφιών σε 7 μαθήτριες της 2ας τάξης του ΤΕΕ που φοίτησαν σε ανδροκρατούμενες ειδικότητες.

Σχολική χρονιά 2007-2008

Μαθήματα επιχειρηματικότητας για τις μαθήτριες του ΕΠΑΛ. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Εισαγωγή στην πληροφορική
  • Χρήση και λειτουργίες του διαδικτύου
  • Microsoft Word - Επεξεργασία κειμένου
  • Microsoft Excel - Υπολογιστικά φύλλα
  • Microsoft Powerpoint - Παρουσιάση εκθέσεων
  • Δημιουργία μαθητικής επιχείρησης
  • Περιγραφή των στοιχείων της αγοράς και της επιχείρησης
  • Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών
  • Αξιολόγηση προγράμματος