Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα της Αγωγής Υγείας, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα: «Αυτογνωσία – Αυτοεκτίμηση».

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Ξομπλαράκη Δέσποινα
Σουργιαδάκη Μαρία
Τζιρή Αικατερίνη

 Δείτε σχετική με το πρόγραμμα παρουσίαση:

http://issuu.com/1epal-ierap/docs/autognosia-2011-12