Σχολική χρονιά 2006-2007

Τομέας/Ειδικότητα α': ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ/Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

Τομέας/Ειδικότητα β': ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ/Θερμικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τομέας/Ειδικότητα γ': ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/Κηποτεχνίας

Image3

Πραγματοποιήθηκε κατασκευή συντριβανιού στο οποίο η κίνηση του νερού επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Με την πτώση του νερού κινείται ένας νερόμυλος, ο οποίος με την σειρά του προσδίδει εκμεταλλεύσιμη ενέργεια. Επιπλέον, η όλη κατασκευή διακοσμήθηκε με διάφορα φυτά δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα ηρεμίας και γαλήνης.

Υπεύθυνος έργου: Βουμβουλάκης Χαρίδημος