Σχολική χρονιά 2006-2007

Τομέας/Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ/Εγκαταστάσεων Κτιρίων Βιομηχανικών Χώρων

Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ

Image1

Έγινε κατασκευή μακέτας με σκοπό την χειροκίνητη αλλά και αυτόματη βελτίωση του συντελεστή ισχύος σε μια εγκατάσταση. Με το έργο αυτό καταφέραμε να λειτουργούμε κινητήρες και φωτισμό έτσι ώστε να έχουμε μικρή κατανάλωση ρεύματος και υψηλό συνημίτονο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ, με τη βοήθεια συστοιχίας πυκνωτών.

Υπεύθυνος έργου: Διακάκης Γεώργιος