Σχολική χρονιά 2007-2008
Τομέας/Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ/Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων
Τίτλος: ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ GSM.

Image9

Με το έργο αυτό πραγματοποιούμε την εκκίνηση φωτισμού, κινητήρων και μιας ηλεκτροβάνας με ένα απλό μήνυμα από κινητό τηλέφωνο. Το κινητό συνεργάζεται με έναν προγραμματιστή (PLC) ο οποίος επικοινωνεί με υπολογιστή.

Υπεύθυνος έργου: Διακάκης Γεώργιος