Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ερευνήσουμε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας στο νησί Χρυσή. Οι μαθητές επεξεργάζονται προτάσεις για την βελτίωση των υποδομών του νησιού με οικολογικό προσανατολισμό (Νατούρα 2000).

 comenius logo

Το νησί Χρυσή, 8 μίλια από τις ακτές της Κρήτης (νότια της Ιεράπετρας), δέχεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου πολυάριθμους επισκέπτες ημερησίως (συνολικά 100.000 άτομα ετησίως), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικολογικά προβλήματα σε αυτή την προστατευμένη περιοχή (διαχείριση νερού και αποβλήτων, καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ).

Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων ασχολήθηκαν μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου τους με τις ήπιες μορφές ενέργειας και χρησιμοποιήσαν αυτές τις γνώσεις στις εργασίες του προγράμματος. Το συντονιστικό σχολείο είναι το 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι το Gewerbliche Schule στο Ehingen της Γερμανίας και τοBundesoberstufenrealgymnasium στο Guessing της Αυστρίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Comenius.

 

 Περιεχόμενα-Oργάνωση προγράμματος

 • Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (έρευνα, καταγραφή) στο νησί Χρυσή (δραστηριότητες πεδίου).
 • Οι μαθητές επεξεργάζονται προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης και εφαρμογή τους. Συζητούν την αποτελεσματικότητα: ποιά μορφή ήπιας ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;
 • Οι μαθητές συγκρίνουν το προφίλ του δικού τους σχολείου, τίτλους σπουδών και επαγγελματικές προοπτικές, με τα συνεργαζόμενα σχολεία.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ιστοσελίδα και CD/DVD (εφαρμογές multimedia), στον τοπικό τύπο, ή δυνατόν σε τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση.
 • Οι μαθητές επεξεργάζονται μία κοινή πρόταση για βελτιώσεις στις υποδομές στο νησί Χρυσή και παρουσιάζουν αυτή την πρόταση κατά το τέλος του δεύτερου έτους του προγράμματος στο Δήμο Ιεράπετρας (παρουσίαση και μακέτα).
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Τα ωφέλη του προγράμματος στους συμμετέχοντες

 • Γνωριμία με τα διαφορετικά σχολεία και εκπαιδευτικά συστήματα των συνεργαζόμενων.
 • Αυτόνομη μάθηση, συνεργασία σε ομάδες.
 • Χρήση και βελτίωση χρήσης των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά).
 • Γνωριμία με άλλες χώρες της Ε.Ε., πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες, περιορισμός των συνόρων, φιλία.
 • Εφαρμογές νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Εντονότερη περιβαλλοντική (οικολογική) αφύπνιση.
 • Γνωριμία με τα καθήκοντα μίας Ελληνικής Δημοτικής αρχής.