Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που, είτε έχουν πραγματοποιηθεί από το σχολείο μας εξ' ολοκλήρου, είτε σε συνεργασία με άλλα σχολεία. 

Το σχολείο μας έχει υλοποιήσει αρκετά προγράμματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παρατίθενται μερικά από αυτά:

Φύση χωρίς σκουπίδια
Υπεύθυνοι έργου: Μουσουράκη Νίνα, Φρονιμάκη Σοφία

Παραδοσιακά εργαλεία του αμπελουργού 
Υπεύθυνος έργου: Πετσαλάκης Γεώργιος

Μέσα στο δάσος περπατώ... όταν το δάσος δεν είναι εδώ 
Υπεύθυνοι έργου: Φρονιμάκη Σοφία, Πετσαλάκης Γεώργιος

Οι ανεμόμυλοι της περιοχής μου 
Υπεύθυνοι έργου: Φρονιμάκη Σοφία, Πετσαλάκης Γεώργιος

Διαφυλικές σχέσεις

Υπεύθυνος έργου: Σουργιαδάκη Μαρία

Σχεδιάζω τη σταδιοδρομία μου

Υπεύθυνοι έργου: Σουργιαδάκη Μαρία, Φουσκάκης Γεώργιος

Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την καταναλωτική αγωγή των μαθητών του σχολείου μας έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Μερικά από αυτά αναφέρονται εδώ:

Καταναλώνω την λιγότερη ενέργεια - κερδίζω έναν καλύτερο κόσμο.

Υπεύθυνοι έργου: Σουργιαδάκη Μαρία, Δασκαλάκης Παύλος

Το κινητό μου

Υπεύθυνος έργου: Πετσαλάκης Γεώργιος

Η επιλογή είναι δική μου

Υπεύθυνοι έργου: Ξομπλαράκη Δέσποινα, Δασκαλάκης Παύλος

Καταναλώνω με συνείδηση

Υπεύθυνοι έργου: Ξομπλαράκη Δέσποινα, Φουσκάκης Γεώργιος